ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ