ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

14 Aug 2015   Views 10767 โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมีนายวิน หม่อง เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ


เหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2558 ในหลายพื้นที่ของเมียนมา ครอบคลุมภาคสะกาย ภาคมะกวย ภาคอิระวดี ภาคพะโค รัฐชิน รัฐยะไข่ รัฐคะฉิ่น รัฐกะเหรี่ยง และรัฐฉาน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน และได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านคน