ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

12 Jun 2015   Views 37841

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง


ซึ่งไทยและลาวมีนโยบายพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางชายแดนร่วมกันในลักษณะของเมืองคู่แฝด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง คือ "สะพานมิตรภาพไทยลาว" ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วถึง 4 แห่ง โดยสะพานแห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน อยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพไทย-ลาว ในทุกมิติทั้งในระดับอาเซียนและในเวทีโลก

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด