ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

08 Jun 2015   Views 76365

เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


กรมเอเชียตะวันออกร่วมกับสำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้จัดทำบทความพิเศษ " บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย- ลาว " ขึ้น เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนพลวัตแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-ลาว ให้งอกงามต่อไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด