ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิด Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services ครั้งที่ 3

03 Jun 2014   Views 11930

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 13.40 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดบูธ Thai Pavilion ในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ครั้งที่ 3


CIFTIS เป็นนิทรรศการด้านการค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปักกิ่ง เป็นงานประจำปีที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. ของทุกปี และปีนี้เป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง การบินไทย และหอการค้าไทยในจีน เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง และกับภาคเอกชนไทยในกรุงปักกิ่ง

ในการกล่าวเปิด Thai Pavilion เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะได้นำเสนอภาคบริการที่โดดเด่นของไทยภายในงาน CIFTIS โดยในปีนี้ ไทยจะนำเสนอการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเน้นการส่งเสริมกอล์ฟ สปา อุตสาหกรรม MICE บัตร Thailand Elite Card และอุตสาหกรรม animation และการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ BOI ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางไปค้นหา ท่องเที่ยว และสัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยตนเองเพื่อที่จะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำว่านโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของไทย การคุ้มครองนักลงทุน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและการค้าจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักไม่ว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศจะเป็นอย่างไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเสมอมา

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ”Thailand’s Investment Promotion and Policy” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนจีนภายใต้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ย้ำว่า นโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของไทย การคุ้มครองนักลงทุน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ จะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่จะขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำและเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 และตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย นอกจากนี้ เมื่อปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยจำนวน 4.7 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดเมื่อเทียบกับจากประเทศอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่ายยังมีโอกาสขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก ตามที่จีนมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในหลายด้านด้วยกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นทั้งหมด ความสัมพันธ์ไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็นภายใต้รัฐบาลใดของไทย ก็มีแต่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายรอบด้าน

ในตอนท้าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งมีทีมเศรษฐกิจที่ครบถ้วนเต็มรูปแบบ ทั้งฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฝ่ายเกษตรสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการค้าและการลงทุนแก่คนจีนตลอดเวลาอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : กระทรวงการต่างประเทศ