ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ"

18 Feb 2016   Views 7441ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ" โดยฝ่ายไทยเป็นภาพกิจกรรมฝาผนัง ตอนพิเพกขอมาอยู่กับพระราม และฝ่ายอินโดนีเซียเป็นภาพพระรามพบนางสีดาด้วยความช่วยเหลือของหนุมาน (วาดโดย Nyoman Tuna) โดยจะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป