ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

09 Mar 2016   Views 128023 การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมีนายอิม ซอง นัม (Mr. Lim Sungnam) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ คนที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลีใต้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่


การประชุม PC ครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือครั้งแรกหลังจากเว้นว่างมาถึง ๖ ปี โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่มีโอกาสได้พบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาค การเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเยือนระดับสูงโดยเฉพาะการที่ฝ่ายเกาหลีเตรียมการต้อนรับการเยือนของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในปลายเดือนมีนาคมนี้ และในโอกาสนี้ ฝ่ายเกาหลียังแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ACD และประธานกลุ่ม G77 ของไทยในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไทยได้เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างในการบรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงฯ ทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจให้การประชุมมีความต่อเนื่องเพื่อรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยฝ่ายเกาหลีใต้เสนอจะจัดการประชุม PC ครั้งที่ ๓ ในปีหน้า

On 7 March 2016, H.E. Mr. Aprichart Chinwanno, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, hosted the Second Thailand – Republic of Korea Policy Consultations at the Shangri-La Hotel in Chiangmai, with H.E. Mr. Lim Sungnam, First Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, as Head of the delegation of the Republic of Korea.

This meeting was held for the first time in six years. Both countries welcomed this opportunity to meet and exchange opinions on topics of mutual interest including economic cooperation, trade and investment, views on regional developments, as well as the strengthening of bilateral relations through exchanges of high level visits, particularly the visit to the Republic of Korea at the end of March 2016 by H.E. Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister. On this occasion, H.E. Mr. Lim congratulated Thailand for hosting the Asia Cooperation Dialogue (ACD) Foreign Minister’s meeting, as well as her Chairmanship of the Group of 77 for 2016. Thailand’s main contribution to the G77 would be introducing the sufficiency economy philosophy as a means to help achieve Sustainable Development Goals.

H.E. Mr. Chinwanno and H.E. Mr. Lim reiterated the importance of continuing the Policy Consultations mechanism, in order to maintain the momentum of a closer partnership between Thailand and Republic of Korea. The Republic of Korea proposed to host the 3rd Policy Consultations in the Republic of Korea.