ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

09 Mar 2016   Views 8636 งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน 


โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ๒๔๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง เปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่สำคัญ รวมทั้งได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เช่นเดียวกันกับทุกภาคส่วนของสังคมไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ให้โอวาทและคำแนะนำแก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีที่คัดเลือกมา ๑๙ แห่ง ให้มีความยึดมั่นตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และให้เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศ ให้สมกับปณิธานของโครงการยุวทูตความดีที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนครู นักเรียน และแขกรับเชิญสำคัญในงาน และได้มอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขัน “การนำเสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของยุวทูตความดี” ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย

ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง อาทิ การเสวนา “มารู้จักประเทศจีนกันเถอะ” ซึ่งได้เน้นการแบ่งปันประสบการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีน การใช้ชีวิตในประเทศจีน การเรียนภาษาจีน ฯลฯ จากวิทยากร ได้แก่ ศ.ฟู่ เจิงโหย่ว อาจารย์สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนขงจื่อประจำประเทศไทย นส.หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) นักร้อง/นักแสดง และ นส.พิชญานิน หวังชาลาบวร นักการทูตปฏิบัติการ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง รวมทั้งมีการประกวดแข่งขันการคิดคำขวัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน และการแสดงความสามารถของนักเรียนยุวทูตความดีด้วยTags:   China, จีน