ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

10 Aug 2016   Views 8656  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสะเหลิมไซ กมมะสิด ได้พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ไทย – ลาวด้านต่าง ๆ โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต นอกจากนี้ ไทยและ สปป. ลาวมุ่งมั่นที่จะหารือประเด็นเขตแดนผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย – ลาว โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสองประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของโลก สำหรับความร่วมมือด้านพลังงาน สองฝ่ายเห็นพ้องให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายกรอบการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จาก 7,000 เป็น 9,000  เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 นอกจากนั้น สองฝ่ายได้หารือในประเด็นการเชื่อมโยงไทย – ลาวและในภูมิภาค  และการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาวแสดงความยินดีต่อผลประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสะเหลิมไซ กมมะสิด และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่หยิบยกหารือคือ บทบาทของ สปป.ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559 ความร่วมมือด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น เพื่อนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ

การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งในการสร้างพลวัตของความสัมพันธ์ไทย – ลาว และเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดความร่วมมือตามที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือกันระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559