ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

16 Sep 2016   Views 5658  การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าพบหารือกับนาย Edi Yusup รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซีย เพื่อติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย พบหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของอินโดนีเซีย รวมถึงการพบปะนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2559


ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการการเดินทางเยือนไทยของประธานาธิบดีโจโค วิโดโด (โจโควี) ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี การเตรียมการการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและประมง ตลอดจนการติดตามบันทึกความเข้าใจที่ยังคั่งค้างระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย