ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

04 Sep 2017   Views 11518 การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

             เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายเหวียน ซวน ฟุก ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ในด้านความมั่นคง สองฝ่ายสนับสนุนให้มีช่องทางประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระชับความร่วมมือด้านข่าวกรอง การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร และสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพระหว่างสองประเทศ ย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวภายในอนุภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นในกรอบพหุภาคี โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้อาเซียนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งประเด็นทะเลจีนใต้โดยสันติวิธี นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของเวียดนาม และแสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่นครดานังในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งรัดผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และได้ย้ำว่าจะดูแลชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นอย่างดี
             ในระหว่างการเยือน นายเหวียน ซวน ฟุก ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบหารือกับบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจไทย และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Vietnam – Thailand Economic Cooperation Forum” และงานแสดงสินค้าเวียดนาม “Vietnamese Goods Week in Thailand” นอกจากนี้ นายเหวียน ซวน ฟุก ได้เดินทางไปจังหวัดนครพนม เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจ เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ และพบปะชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
              การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนามให้มีพลวัต ครอบคลุมทุกมิติ มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat –  JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 4 ที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2561 และได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายประสานงานในรายละเอียดต่อไปTags:   Vietnam