เอกสารการประชุมสัมมนา

งานสัมมนาการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำหวงเหอ ครั้งที่ 1

22 Nov 2013   Views 37378 งานสัมมนาการค้าและการลงทุนแห่งภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำหวงเหอ ครั้งที่ 1

ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำหวงเหอ เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเขตสาธิตเขตเดียวในประเทศจีนที่ครอบคลุมพื้นที่หลานมณฑลคือ มณฑลส่านซี มณฑลซานซี และมณฑลเหอหนาน

อีกทั้งเป็นแหล่งมรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ เหมืองแร่ การเกษตร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เขตสามเหลี่ยมทองคำหวงเหอยังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแห่งชาติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ให้มีการส่งเสริมทางด้านการเกษตร ดังนี้

  • เป็นแหล่งผลิตแอปเปิ้ลร้อยละ 15 ของทั้งประเทศ
  • เป็นแหล่งน้ำผลไม้เข้มข้นถึงร้อยละ 50 ของทั้งประเทศ
  • เป็นแหล่งแปรรูปส่งออกหน่อไม้ฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดของจีน

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านเหมืองแร่และถ่านหินหลายชนิด อาทิ ถ่านหินโค้ก อลูมิเนียม อะลูมินา โลหะแมกนีเซียม โมลิดิบนัม เป็นต้น

รายละเอียดการสัมมนา คลิกอ้างอิงข้อมูลจาก: สถานกงสุล ณ นครซีอาน
ขอบคุณรูปภาพจาก: www.thaibizchina.com