เอกสารการประชุมสัมมนา

การปรับทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน

01 Oct 2013   Views 1431

การปรับทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ในนามของกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมระดมสมองเรื่อง "การปรับทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยพายามแก้ปัญหาทัศนคติด้านลบที่มรตั้งแต่อดีต เช่น ความคิดชาตินิยม เหยียดชาติอื่น หรือความทรงจำเกี่ยวกับสงคราม เป็นต้น

สรุปสาระการประชุมระดมสมอง
https://eastasiawatchinth.com/downloads/files/Meeting Summary


ขอบคุณรูปภาพจาก: http://saraded.blogspot.com