เอกสารการประชุมสัมมนา

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

30 Apr 2014   Views 93181 งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการจัดสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” โดยได้เชิญ นาย Steven Jin ประธานกรรมการบริหารบริษัท Shanghai Yiguo E-commerce Co.,Ltd. เป็นวิทยากรบรรยาย และถ่ายทอดการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของนายสันติพงษ์ มนัสช่วง และ น.ส. Clair Qin บริษัท Qin Wei Trading (Shanghai) Co.,Ltd.


นาย Steven Jin ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในตลาด E-commerce ผ่านมุมมองบของบริษัทขนาดใหญ่ ดังนี้

1. สถานการณ์และแนวโน้มตลาด E-commerce จีน
 • 1.1 สภาพสังคมจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
  ทั้งประชากรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น มลภาวะที่แย่ลง รวมถึงการทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานมากขึ้น และอยู่กับครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้การสั่งสินค้าผ่านตลาด E-commerce ในจีนขยายตัวมากขึ้น
 • 1.2 ความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นของชาวจีน
  ส่งผลให้ตลาด E-commerce เติบโตตามไปด้วย
 • 1.3 สื่อสังคมอย่าง Weibo และ Wechat เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวจีน
  ส่งผลให้การโฆษณาของ E-commrce เข้าถึงตัวบุคคลได้ง่ายมากขึ้น
 • 1.4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน
  ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อสินค้าประจำวันจากตลาดสดมาเป็น Supermarket และเปลี่ยนผ่านจาก Supermarket มาเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างรวดเร็ว ทำให้คาดการณ์กันว่าธุรกิจ E-commerce ยังสามารถขยายตัวอีกมาก
2. แนวทางการพัฒนาธุรกิจในตลาด E-commerce จีน
 • 2.1 นำข้อมูลให้ถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด
  โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคนิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่ง Yiguo.com ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Weibo และ Wechat
 • 2.2 เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
  เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง โดย Yiguo.com ได้เก็บข้อมูลการสั่งสินค้าของลูกค้าเพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
 • 2.3 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที
  โดยจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วหลังมีการสั่งสินค้า ซึ่งในช่วงปลายปี 2556 Yiguo.com สามารถตอบสนองความต้องการทุเรียนไทยให้แก่ลูกค้าจนสินค้าหมดคลังจำนวน 38,700 ลูก
 • 2.4 รักษาความยั่งยืนของธุรกิจในตลาด E-commerce
  ซึ่งYiguo.com เชื่อว่าการให้ความรู้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพเชื่อถือได้ จะช่วยให้ลูกค้ายังคงสั่งสินคาจากบริษัท รวมถึงการรับคืนสินค้าหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ พร้อมกันนี้ยังมีการส่งข้อความสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ แง่คิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ E-commerce ของ Steven Jin ในจีน คือ การที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มที่ไม่สามารถมีคู่แข่งใดเข้าถึงได้มาก่อน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีในปัจจุบัน และสิ่งสำคัญที่สุด คือ “ความจริงใจและความซื่อสัตย์”


การสัมภาษณ์เจ้าของบริษัท Qin Wei Trading (Shanghai) Co.,Ltd. เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด E-commerce จีน ผ่านประสบการณ์ดำเนินธุรกิจจริงดังนี้

1. โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาด E-commerce จีน
 • 1.1 ตลาด E-commerce จีน
  เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตและนิยมจับจ่ายซื้อของผ่านระบบมือถือ
 • 1.2 E-commerce เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้าน
  แต่สามารถขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Taobao.com
 • 1.3 ตลาด E-commerce
  ไม่เพียงแต่สร้างช่องทางให้นักธุรกิจไทยได้พบกับลูกค้าเท่านั้น (Business-to-Customer) แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพบกันระหว่างธุรกิจไทยกับธุรกิจจีน (Business-to-Business) เป็นโอกาสให้สามารถดำเนินบทบาท Supplier ให้ผู้ประกอบการจีนกระจายสินค้ายี่ห้อของตนเองออกไปสู่ตลาดจีนได้กว้างมากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาธุรกิจในตลาด E-commerce จีน
 • 2.1 สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค
  เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้าแปลกใหม่และมีคุณภาพ ดังนั้ ผู้ประกอบการจึงต้องสรรหาสินค้าที่มีความแตกต่างทั้งด้านคุณสมบัติและรูปลักษณ์เพื่อเป็นจุดเด่นของสินค้า บริษัทจึงนำเข้าชาต่างต่างประเทศมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเอง
 • 2.2 จัดโปรโมชั่นของแถมเป็นสิ่งจูงใจ
 • 2.3 ขยายตลาดครอบคลุมลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ
  • เชื่อมโยงหน้าร้านให้ครอบคลุมเว็บไซต์ขายของออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนเพื่อเป็น โอกาสให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
  • ตอบสนองความต้องการลูกค้าจีนในทุกระดับเมือง ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกัน
 • 2.4 ยกระดับร้านค้าออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
  เว็บไซต์ Taobao.com ถือเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าพื้นฐานที่ผู้ประกอบการใดจะเข้ามาเปิดร้านก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับการพิจารณาคุณภาพ จึงจำเป็นต้องยกระดับร้านของตนโดยการนำเข้าเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีกิจการเป็นรูปแบบบริษัทและมีใบอนุญาตทำการค้า รายชื่อสินค้าของบริษัทที่นำเข้า Tmall.com จะได้รับการจัดอันดับเป็นรายชื่อกลุ่มแรกๆ ในบรรดาสินค้าประเภทเดียวกันที่ลูกค้าทำการค้นหา
3. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในตลาด E-commerce จีน
 • 3.1 ธุรกิจจะได้ผลกำไรต้องใช้เวลา
  การขายสินค้าออนไลน์ต้องอาศัยความเชื่อใจจากลูกค้าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • 3.2 การทำการตลาดต้องอาศัยเวลาและแรงงาน
  ต้องใช้การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคจำนวนมากให้รวดเร็ว และอาศัยแรงงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กระจายไปตามช่องทางสื่อต่างๆ
 • 3.3 ต้นทุนด้านการประชาสัมพันธ์สูง
  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าค่อนข้างสูง ในกรณี Taobao.com จะคิดราคา Keyword สำหรับการค้นหารายชื่อสินค้านั้นๆ ในราคาที่สูงพอสมควร

ทั้งนี้เจ้าของบริษัท ได้ให้แง่คิดการทำธุรกิจ E-commerce จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าทุกประเภท ผู้ประกอบการควรเข้าทดลองขายสินค้าที่ตนเองคิดว่ามีศักยภาพและต้องการขาย อย่ารอจนกว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยทำ เพราะโอกาสนั้นอาจไม่รอดแล้วอ้างอิงข้อมูลจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ขอบคุณรูปภาพจาก :
www.thaibizchina.com