การเมืองและเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

01 Sep 2015   Views 37139 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนายญาณ ทุน (U Nyan Tun) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมฝ่ายเมียนมา ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอ่อง มิน รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานาธิบดี นายจ่อ ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างเมียนมา และนายติน อู ลวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

โครงการถนนสายเมียวดี-กอกะเร็ก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสามฝ่ายระหว่างไทย-เมียนมา-อินเดีย และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ถนนสายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • (1) ช่วงเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17 กม. ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549
  • (2) ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ระยะทาง 28 กม. ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามแนว EWEC โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในจังหวะเวลาการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ถนนและสะพานที่เชื่อมสองประเทศจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันของประชาชน อำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจ ตลอดจนสอดรับและเกื้อหนุนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาล