การเมืองและเศรษฐกิจ

พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

24 Mar 2014   Views 11539 พาณิชย์จีนเผยเร่งผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 57 ในงานแถลงข่าวที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีน นายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า งานด้านการปฏิรูปเป็นงานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน และกระทรวงพาณิชย์จีน มีนโยบายในปีนี้ที่จะดำเนินการผลักดันการปฏิรูปใน 5 ด้านหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ผลักดันการปฏิรูประบบการไหลเวียนสินค้าด้านการค้าภายในประเทศ
  • ซึ่งรวมถึงยกเลิกการจำกัดการไหลเวียนสินค้าระหว่างพื้นที่ในจีน แก้ไขมาตรการผูกขาดสินค้าในสาขาธุรกิจต่างๆ และจัดตั้งเขตนำร่องการไหลเวียนสินค้าแบบทันสมัย เป็นต้น
(2) ปรับปรุงระบบการจัดการการลงทุนของต่างประเทศ
  • โดยจะผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมาย 3 ฉบับที่เกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศ (กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจทุนต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจร่วมทุนโดยจีนและต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจความร่วมมือโดยจีนและต่างประเทศ) รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเจราจาข้อตกลงการลงทุนทวิภาคี ตลอดจนลดข้อจำกัดการเข้าลงทุนของบริษัทต่างชาติในธุรกิจด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การออกแบบสถาปัตยกรรม การค้าและโลจิสติกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และอื่นๆ
(3) ผลักดันการปฏิรูประบบการจัดการการลงทุนของจีนในต่างประเทศ
  • โดยจะลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตการลงทุนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ และใช้วิธีการบันทึกข้อมูลมาแทนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
(4) ผลักดันการปฏิรูปด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • โดยการสร้างนวัตกรรมในการจัดการการค้าแปรรูป ส่งเสริมการสร้างระบบการจัดการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบ และเพิ่มความสะดวกในการผ่านด่านเข้า-ออกประเทศ
(5) ผลักดันสร้างเขต (ท่าเรือ) การค้าเสรี
  • โดยการสร้างเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อไป


อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
www.thaibizchina.com