การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

27 Jul 2016   Views 4421 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าพบหารือกับนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง เพื่อแนะนำบริษัท B Grimm และหารือเรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างบริษัท B. Grimm กับรัฐบาลภาคย่างกุ้งในการพัฒนาระบบไฟฟ้า


บริษัท B. Grimm ก่อตั้งมานานกว่า 180 ปี มีธุรกิจรวม 6 กลุ่ม ได้แก่ พลังงาน การก่อสร้างและอุตสาหกรรม สุขภาพ ระบบการขนส่ง lifestyle และอสังหาริมทรัพย์ โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการทำโรงไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ก่อนไปทำโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมแหล่งอื่น ๆ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานด้านพลังงาน 26 แห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (CNG) ลูกค้าของ บริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ Siam Toyota และ Michelin Siam ทั้งนี้ บริษัท B. Grimm เคยเข้าร่วมการแข่งขันประมูลสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 200 MW ในเมียนมา เมื่อปี 2557 แต่ยังไม่สำเร็จ อย่างไรก็ดีขณะนี้บริษัทยังคงประสงค์จะลงทุนธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้าที่เมียนมา เพราะเห็นว่าระบบไฟฟ้าที่มั่นคงจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา และมีความสนใจจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (combined cycle power plant) ขนาด 300 MW ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิง LNG

ฝ่ายเมียนมาได้ชี้แจงว่า รัฐบาลท้องถิ่นสามารถเห็นชอบต่อการสร้างโรงงานขนาดเล็ก 30 – 50 MW ได้ แต่โครงการขนาดใหญ่ต้องผ่านรัฐบาลกลางที่เนปิดอว์ ทั้งนี้ รัฐบาลภาคย่างกุ้งมุ่งส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความดูแล 29 แห่งมีไฟฟ้าเข้าถึง ระหว่างการหารือฝ่ายเมียนมามีความสนใจในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (1) เชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงงานซึ่งจะเป็น LNG (2) ระบบสายส่งไฟฟ้า (3) ระยะเวลาในการก่อสร้าง และ (4) ราคาไฟฟ้า

ท่านทูตพิษณุฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท B. Grimm เป็นบริษัทใหญ่ จึงมีความมั่นใจที่จะแนะนำให้ฝ่ายเมียนมารู้จัก นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยซึ่งสนใจลงทุนด้านการผลิดไฟฟ้าในภาคย่างกุ้งอย่างเต็มที่Tags:   Myanmar