การเมืองและเศรษฐกิจ

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

15 Nov 2016   Views 34270 พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่งใหม่ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

อย่างที่ทราบโดยทั่วกันว่า ปัจจุบันจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของโลก เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนที่เติบโตเป็นอย่างมาก อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น กลายเป็นที่ยอมรับและถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลกในการที่จะแสวงหาโอกาสเข้ามาทำการค้าการลงทุนเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในตลาดยักษ์ใหญ่แห่งนี้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ขอถือโอกาสนี้แนะนำให้ทุกท่านรู้จัก “นครเฉิงตู” ตลาดศักยภาพขนาดใหญ่ในจีนตะวันตก พร้อมกับเปิดเผย “พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเฉิงตู” ให้ทุกท่านได้รับทราบกันอย่างเจาะลึก เพื่อให้ผู้ที่สนใจตลาดเฉิงตูได้อุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ “ลงพื้นที่จริง” 

 

เศรษฐกิจนครเฉิงตู

นครเฉิงตู (บ้านเกิดหมีแพนด้า) เมืองเอกของมณฑลเสฉวนที่ปัจจุบันกำลังมุ่งมั่นยกระดับเมืองให้มีความเป็นสากล และเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมทั้งในและต่างประเทศของภูมิภาคจีนตะวันตก นครเฉิงตูได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพการพัฒนาลำดับที่ 3 ของจีน และเมืองที่มีศักยภาพสำหรับการทำธุรกิจอันดับที่ 10 ของจีน

ในปี พ.ศ. 2558 นครเฉิงตูมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จำนวน 1,080 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8 % รายได้หลังหักภาษีของชาวเฉิงตูนั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในจีน พบว่า อัตรารายได้สุทธิเฉลี่ยของชาวเฉิงตูจัดอยู่ในระดับปานกลางโดยอยู่ในลำดับที่ 40 ของจีน ในปี พ.ศ. 2557 ดังกราฟต่อไปนี้


อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้มิได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและระดับของการบริโภคสินค้าและบริการของชาวเฉิงตูแต่อย่างใด

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตู

หลายปีมานี้ เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้รายได้ของประชาชนพุ่งสูงขึ้นและมีกำลังในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคเอาใจใส่และพิถีพิถันในการบริโภคสินค้า เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

นครเฉิงตูเป็นศูนย์รวมของผู้บริโภคที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 14 ล้านคน การบริโภคภายในพื้นที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ชาวเฉิงตูมีกำลังซื้อสูงและมีรสนิยมการเลือกซื้อสินค้าที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีความแปลกใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นที่ยึดติดความหรูหราเพื่อต้องการแสดงถึงสถานะทางสังคม

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสามารถจัดแบ่งพฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูได้ดังนี้

1. มีอุปสงค์ในการบริโภคอย่างแรงกล้า รักการจับจ่ายเป็นชีวิตจิตใจ

ชาวเฉิงตูต่างมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า “เงินมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้เก็บ” ทำให้มูลค่าการบริโภคในพื้นที่มียอดตัวเลขที่สูงกว่าเมืองในระดับเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมชอบจับจ่าย ชอบดื่มด่ำกับธรรมชาติ สนุกสนานและผ่อนคลายในการดำเนินชีวิต เป็นวิถีชีวิตอันดั้งเดิมที่ฝังรากลึกลงไปในสายเลือดของชาวเฉิงตูมาอย่างช้านาน

2. ใช้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการบริโภค

ชาวเฉิงตูโดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ค่อนข้างบุ่มบ่ามและตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยมีตัวแปรสำคัญ อาทิ สีสัน ลักษณะ และโปรโมชั่นราคาพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้น เร่งเร้าให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้านั้น ๆ มากขึ้น โดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจและใช้อารมณ์เข้ามาเป็นตัวกำหนดการเลือกซื้อสินค้า แม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมกับตนเองก็ตาม

3. เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

ความอยากรู้อยากเห็นต้องการทดลองในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้บริโภคทุกราย สำหรับผู้บริโภคชาวเฉิงตูจะแสดงออกในด้านนี้ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ สถานที่ใดเปิดห้างใหม่ แบรนด์ใดมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือมีสินค้าแบรนด์ใหม่ออกมาวางจำหน่าย ชาวเฉิงตูจะแจ้งข่าวสารต่อ ๆ กันและจะยกขบวนกันไปบุกสถานที่ดังกล่าวในทันที 

4.สินค้าราคาถูกโดนใจผู้บริโภคชาวเฉิงตู

แม้ว่าชาวเฉิงตูจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้เหมือนกับชาวฉงชิ่งที่มือเติบใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคชาวเฉิงตูจะชั่งใจ พิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าว่าถูกและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว

5. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีผลต่อการเลือกบริโภคสินค้า

ภาพของชาวเฉิงตูที่ขับรถยนต์ราคาแพงแวะจอดข้างทางเพื่อรับประทานอาหารมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้จะไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ของตน แม้ว่าจะต้องนั่งรับประทานข้างถนนหรือนั่งร่วมโต๊ะกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าตน โดยชาวเฉิงตูทั้งรวยและจนต่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน พอใจกับรายได้ของตนและดำเนินชีวิตของตนอย่างเพลิดเพลิน สิทธิของการบริโภคก็จะขึ้นอยู่กับกำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย

6. ชาวเฉิงตูรักการออกเที่ยวกันเป็นครอบครัว

เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปีหรือวันพิเศษสำหรับคนในครอบครัว ชาวเฉิงตูมักจะเฮฮาสังสรรค์กันทั้งครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคในข้อนี้ ห้างสรรพสินค้า รวมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าและการบริการในลักษณะครอบครัว เพื่อสอดรับกับความต้องการและสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

ผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเฉิงตู

พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเฉิงตูในปัจจุบันที่เรียกได้ว่า มีรสนิยม มีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับแบรนด์และคุณภาพของสินค้า ทำให้นครเฉิงตูกลายเป็นตลาดศักยภาพขนาดใหญ่และเป็นเป้าหมายการเข้ามาลงทุนขยายกิจการของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ

นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ภาคภาษาจีน เคยจัดอันดับ นครเฉิงตูเป็นเมืองที่มีมูลค่าการจับจ่ายสินค้าหรูหรามากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของประเทศ และ เป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันตก ในปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนเป็นเมืองที่มี “บิ๊กแบรนด์เนม” อย่าง PRADA, GUCCI, FENDI และ LOUIS VUITTON มากสุดเป็นลำดับที่ 4 ในจีน โดยสามอันดับแรกคือ นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่งและนครเสิ่นหยาง

ขณะเดียวกัน สินค้าแฟชั่น “แบรนด์อินเทรนด์” ที่ติดตลาดโลกในทุกวันนี้อย่างเช่น H&M, ZARA, GAP และ UNIQLO ได้ทยอยตบเท้าก้าวเข้ามาขยับขยายตลาดในนครเฉิงตูอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2558 “แบรนด์อินเทรนด์” ชื่อดังได้เข้ามาเปิดสาขาในนครเฉิงตูเป็นจำนวนมากถึง 63 แห่ง จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของจีน โดยอันดับหนึ่งเป็นของนครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 151 แห่งและอันดับที่สองคือกรุงปักกิ่ง ที่จำนวน 135 แห่ง 


“แบรนด์อินเทรนด์” คือแบรนด์เนมชื่อดังที่มาแรงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากที่สุด ในปัจจุบันมีจำนวน 10 ราย ได้แก่ H&M, ZARA, UNIQLO, GAP, MUJI, MANGO, C&A, HOLLISTER, FOREVER 21 และ NEW LOOKกระแสการเข้ามาขยายสาขาของสินค้าแบรนด์เนมในนครเฉิงตู สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวเฉิงตูกล้าใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ “ร้านค้าเปิดที่ไหน ลูกค้าเต็มที่นั่น” มีตลาดกลุ่มผู้บริโภคคุณภาพขนาดใหญ่ จึงทำให้ธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ นครเฉิงตูยังเป็นเมืองเป้าหมายสำคัญในการรองรับโครงการกระจายการลงทุนสร้างห้างสรรพสินค้าตามเมืองใหญ่ทั่วโลก มีการคำนวณกันว่า นครเฉิงตู เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันตกมีพื้นที่พร้อมรองรับโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 3,200,000 ตารางเมตรหรือกว่า 100 โครงการ มากเป็นอันดับ 2 ของจีนและอันดับที่ 2 ของโลก โดยอันดับหนึ่งของโลกเป็นของนครเซี่ยงไฮ้ที่มีพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,300,000 ตารางเมตร และอันดับที่ 3 คือ นครเสินเจิ้น มีพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,700,000 ตารางเมตร  

  

การเป็นเมืองเป้าหมายโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าที่สำคัญของโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในพื้นที่ เป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีศักยภาพ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ในการตัดสินใจเลือกสถานที่เป้าหมายการลงทุน อีกทั้งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า นครเฉิงตู กำลังเดินหน้าก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งจีนตะวันตกและเป็นแหล่ง Shopping คุณภาพขนาดใหญ่ของโลกในอีกไม่ช้า

ขอฝากส่งท้าย

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของนครเฉิงตู ทำให้กลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่มีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นฐานสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดสินค้าและเป็นตัวกำหนดทิศทางการบริโภคภาพรวมในอนาคต

ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวเฉิงตูชื่นชอบและนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหาร ผลไม้ รวมถึงสินค้าสปาเพื่อสุขภาพ เครื่องประดับและของตกแต่งบ้าน จึงเกิดเป็นโอกาสในการเข้ามาขยายตลาดสินค้าไทยคุณภาพในตลาดผู้บริโภคชาวเฉิงตู กอปรกับบทความพฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ทางศูนย์บีไอซี นครเฉิงตู ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้รับทราบและทำความเข้าใจ ซึ่งหวังว่าจะสามารถเป็นตัวช่วยชี้นำโอกาสให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยที่กำลังสนใจเตรียมบุกขยายตลาดสินค้าไทยในนครเฉิงตู

ขอย้ำอีกครั้งว่า พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูมีนิยามสั้น ๆ ที่ว่า “สินค้าแปลกโดนใจ ราคาได้ใจ ตัดสินใจซื้อเลย”

แหล่งที่มา :

- www.wenku.baidu.com

- หนังสือพิมพ์ เสฉวนรื่อเป้า

- หนังสือพิมพ์ เฉิงตูรื่อเป้า

- นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes)