การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกชนไทยพร้อมปั้น 'ท่าเรือฝางเฉิงก่าง' ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ

31 Mar 2017   Views 3174 เอกชนไทยพร้อมปั้น 'ท่าเรือฝางเฉิงก่าง' ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ

เอกชนไทยพร้อมปั้น'ท่าเรือฝางเฉิงก่าง'ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

 

    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง นางสมฤดี สมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายโจว เสี่ยวซี (Zhou Xiaoxi)  ประธานกรรมการบริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group (广西北部湾国际港务集团)  เพื่อที่จะพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็น 'ศูนย์กระจายถ่านหิน' ในจีนของ บมจ. บ้านปู

           สัญญาความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาและงานบริหารท่าเรือ รวมทั้งจะร่วมมือกันสร้าง 'ฐานถ่านหิน' ที่ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เพื่อดำเนินการผลิต จำหน่ายและกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินผสม

ทั้งนี้ บริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สังกัดภายใต้รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง มีธุรกิจครอบคลุมหลายสาขา อาทิ การบริหารจัดการท่าเรือ การขนส่งโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น โดยบริษัทแห่งนี้ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) ในจำนวนนี้ ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นท่าเรือถ่านหินที่มีศักยภาพสูงด้านขนถ่ายถ่านหิน และมีปริมาณการจัดเก็บสินค้าได้มากที่สุดในพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ ถือเป็นหนึ่งในฐานการนำเข้าและขนถ่ายถ่านหินที่สำคัญของจีน ขณะที่ บมจ. บ้านปู เป็นลงทุนด้านการสำรวจและผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของไทย (มีปริมาณการผลิตถ่านหินในต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยเฉลี่ยรวม 45 ล้านตันต่อปี) มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองถ่านหินและบริหารจัดการโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหิน ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและเขตฯ กว่างซีจ้วงให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป


ที่มาhttp://news.cqnews.net/

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็น 1 ใน 3 สมาชิกท่าเรือที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของอ่าวตังเกี๋ย ท่าเรือแห่งนี้มีบทบาทสำคัญด้านการนำเข้าถ่านหิน และในปี 2559 ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีการนำเข้าถ่านหินมากที่สุดในเขตฯ กว่างซีจ้วง คิดเป็นสัดส่วน 62% ของทั้งมณฑล รวมจำนวน 155 ล็อต น้ำหนัก 13.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 916 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งนำเข้ามาจาก 8 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา เป็นต้น

   ในปัจจุบัน การลงทุนในบริษัทต่างชาติจีน (อย่างเช่น บมจ. บ้านปู) มีลักษณะสำคัญ คือ (1) เป็นสายธุรกิจที่ตนเองถนัดและมีความพร้อมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดภายในจีน (2) มีสายป่านยาวและมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี  (3) อาศัยจุดแข็งของพื้นที่ เนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดกว้างใหญ่ ทั้งนี้ แต่ละเมือง/มณฑลมีข้อได้เปรียบ/ความถนัดที่แตกต่างกัน จึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่แตกต่างกันไป และ (4) จัดตั้งฐานการผลิต/แปรรูป/นำเข้าในประเทศจีนโดยเฉพาะในมณฑลที่กำลังเป็นจุดเติบโตใหม่และมีระบบขนส่งที่กระจายไปในภาคส่วนต่างๆ ของจีนได้สะดวก เพื่อขยายตลาดภายในของจีนที่มีความต้องการภายในประเทศอย่างมหาศาล
จัดทำโดย  นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

ที่มาหลัก:เว็บไซต์http://www.gx.chinanews.com.cn(中新社) วันที่ 10 มีนาคม2560  และเว็บไซต์ http://www.fcgs.gov.cn/(防城港市政府) วันที่ 17 มกราคม2560 


Tags:   China