การเมืองและเศรษฐกิจ

ไต้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

10 Apr 2017   Views 3871 ไต้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

ไต้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

 

ที่มา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป


สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2560 ที่ผ่านมา The Taiwan External Trade Development Council  (TAITRA) ได้จัดงาน Sourcing Taiwan 20172017年全球採購夥伴大會」ที่ Taipei Nangang Exhibition Center  ซึ่งเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งบูธทั้งสิ้น 580 บริษัท จาก 61 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบูธแนะนำสิ่งที่น่าสนใจและจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นจากกลุ่มประเทศเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) เช่น ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น

 

นอกจากนี้ TAITRA ยังได้จัดมุมแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยบริษัทไต้หวันซึ่งเน้นหลัก "สีเขียว" หรือ Green Trade Project Introduction ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ

  1.  ของเล่นลังกระดาษและเฟอร์นิเจอร์ลังกระดาษ  บริษัท Ccpaper ไต้หวัน ได้นำเสนอ "ของเล่นลังกระดาษ" (Paper toys) และเฟอร์นิเจอร์ลังกระดาษ (Paper Furniture) ที่ทนทานปลอดภัยแข็งแรงเหมาะสำหรับเด็ก ๆ  และเฟอร์นิเจอร์ลักษณะนี้ ก็เหมาะจะนำไปตกแต่งร้านกาแฟให้มีความทันสมัย
  2. เสื้อคลุมรีไซเคิลและกระเป๋ารีไซเคิล  บริษัท Ecomax Textile co.,Ltd.ไต้หวัน นำเสนอ "เสื้อคลุมรีไซเคิล" (Recycled PET Fabric) และกระเป๋ารีไซเคิล (Recycled Windshields Bags) ที่ผลิตจากขวดน้ำ โดยเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัยและน่าสนใจ
  3. พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์  เมื่อฤดูร้อนมาถึง นอกจากเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดความร้อนแล้ว "พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์" (Solar fan)  ของบริษัท Speed Techenergy ไต้หวัน ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว ผู้ร่วมงานจากทั่วโลกยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในด้านธุรกิจและการจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของงาน Sourcing Taiwan 2017 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการไต้หวันมีความร่วมมือกับนานาประเทศ และมีข้อสังเกตด้วยว่า ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ไต้หวันสงวนพื้นที่ให้ประเทศกลุ่มเป้าหมายของ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไต้หวันที่จะสนับสนุน ความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้สร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็น "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" และสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน (Stronger Together)

 


ข้อมูลเพิ่มเติม                                                                                                                                

- เว็บไซต์งาน Sourcing Taiwan 2017 : http://www.sourcingtaiwan.com

 Tags:   Taiwan