การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

19 Jun 2017   Views 9325 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

          เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและเครื่องดื่อม และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมเดินทางด้วย
          คณะได้เยือนเมืองสำคัญ เช่น เมือง Mandalay ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ และเมืองที่สำคัญอันดับ 3 ของเมียนมา ถัดจาก Nay Pyi Taw และ Yangon รวมทั้งเยือนเมือง Kalaymyo เมืองใหญ่ใกล้ชายแดนกับอินเดีย และทางผ่านที่สำคัญ ตลอดจนเยือนเมือง Imphal เมืองหลวงของรัฐ Manipur ประเทศอินเดีย ซึ่งติดชายแดนกับเมียนมา และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway 
          ในระหว่างการเดินทาง คณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Ye Lwin นายกเทศมนตรีของเมือง Mandalay พร้อม Dr. Soe Than รัฐมนตรีการเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน นาย Zarni Maung รัฐมนตรีไฟฟ้า พลังงาน และการก่อสร้าง นาย Aung Win อัยการภาค Mandalay (Mandalay Region Advocate) นาย Myo Tint รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพัน Myo Min Aung รัฐมนตรีความมั่นคงและกิจการชายแดนของรัฐบาลภาค Mandalay รวมทั้งพบหารือกับสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของภาค Mandalay สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม Mandalay สภาหอการค้าชายแดน Kalay-Tamu ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ Manipur เช่น นาย Shri Th. Biswajit Singh รัฐมนตรีสาธารณุปโภค การพัฒนาชนบท วิเทศสัมพันธ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน นาย Karam Syam รัฐมนตรีด้านสรรพากร นาย Losii Dikho รัฐมนตรีด้านสาธารณสุข และนาย Shri Nabakishore เลขาธิการรัฐ Manipur (Chief Secretary) และสภาหอการค้าของรัฐ Manipur 
          ในการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เอกอัครราชทูตฯ ได้ตอกย้ำความตั้งใจของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเมียนมาและอินเดียผ่านความเชื่อมโยง ซึ่งจะเอื้อต่อการค้าการลงทุน และประสงค์ให้ภาคเอกชนไทยได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยตนเอง โดยในส่วนของ Mandalay ภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาสความร่วมมือในสาขาการเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว และในส่วนของ Imphal ได้เสนอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดน เพื่อแก้ไขประเด็นท้าทายตามแนวชายแดน และการส่งเสริมความเชื่อมโยง การค้า และการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของทุกฝ่าย Tags:   Myanmar