การเมืองและเศรษฐกิจ

พิธีเปิดงานเทศกาลไทย ในงานกว่างโจวแฟร์

10 Sep 2015   Views 1543 พิธีเปิดงานเทศกาลไทย ในงานกว่างโจวแฟร์

นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ในงานกว่างโจวแฟร์ ณ ศูนย์แสดงสินค้ามณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหว่างการเยือนนครกว่างโจว เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานไทย - กวางตุ้ง ครั้งที่ 4 (27 สิงหาคม 2558)