สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

21 May 2014   Views 95673 ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นครซีอานได้ประกาศนโยบาย “72 hours visa free” หรือ “过境免签政策” สำหรับ 51 ประเทศ (ไม่รวมไทย)

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซีอาน และการใช้ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยางคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในเดือนมิ.ย. 2557 เป็นต้นไป นับเป็นเมืองที่ 8 ของประเทศจีน ที่มีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว สรุปรายละเอียดและข้อพิจารณาได้ ดังนี้

1. การประกาศมาตรการ 72 hours visa free สำหรับ 51 ประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)

กรณีเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง โดยผู้โดยสารจะต้องมีบัตรโดยสารยืนยันการเดินทางไปประเทศที่สาม (ที่ต้องออกเดินทางภายใน 72 ชม.) มาตรการดังกล่าวคล้ายกับการประกาศมาตรการฯ ของหลายเมืองในประเทศจีนก่อนหน้านี้ ซึ่งสถานะล่าสุดมีการประกาศใช้แล้วในสนามบินของ 8 เมือง คือ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เฉิงตู เสิ่นหยาง ต้าเหลียน ฉงชิ่ง และนครซีอาน โดยครอบคลุม 51 ประเทศเหมือนกัน

2. การผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่จากนครซีอาน

นอกจากสอดคล้องกับมาตรการผลักดันให้นครซีอานเป็น International Metropolis ภายในปี 2020 แล้ว ยังสอดคล้องกับการยกให้นครซีอานเป็นจุดสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) ของจีน ล่าสุด ทราบว่าจะมีการเปิดเที่ยวตรง ซีอาน-สิงคโปร์ โดยสายการบินโลว์คอสต์ไทเกอร์แอร์ (ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2557) และจะมีการเปิดเที่ยวบินไปยังกรุงมอสโกและกรุงปารีส ภายในปี 2557

อนึ่งในปัจจุบัน มีหลายเมืองกำลังดำเนินการยื่นขอสิทธิ์ดังกล่าวเช่นกันอาทิ นครคุนหมิง เป็นต้น

Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สนามบินนครซีอานเสียนหยางจัดเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของจีน (ปี 2556 ผู้โดยสาร 26 ล้านคน) จากนโยบาย ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่นครซีอานไม่เพียงในด้านการท่อง เที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนโครงสร้างการคมนาคมให้ติดต่อถึงกันอย่างสะดวกมากขึ้น โดยการผลักดันให้นครซีอานเป็นฮับการคมนาคมที่สำคัญในพื้นที่จีนตะวันตกเฉียง เหนือ ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและความร่วมมือทางด้านการค้า ระหว่างประเทศในอนาคตขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจาก : www.thaibiz.net , www.thaixian.com