สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานพิธีทางศาสนาแบบจีนและไทยเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี

10 Jun 2016   Views 1791เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานพิธีทางศาสนาแบบจีนและไทยเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ที่วัดต้าสือ

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจะจัดเทศกาลไทยกับห้างใหญ่ในเมือง และจัดให้ผู้มาร่วมงานทั้งไทยและจีนได้มีโอกาสร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย