สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

07 Jun 2016   Views 5191

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทย เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนแสดงคุณลักษณะที่ดีงามของไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ประจักษ์โดยนอกเหนือจากการเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศแล้ว น้อง ๆ บางส่วนยังมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รอบบ้านเรา” ของสถานีวิทยุสราญรมย์ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ รวมถึงได้เปิดเผยมุมมองและความคิดเห็นที่น่าสนใจ ในฐานะเยาวชนเชื้อสายไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังรายการ “รอบบ้านเรา” ได้ในเช้าวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 – 06.30 ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ คลื่นความถี่ AM 1575 kHz