สังคมและสิ่งแวดล้อม

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

09 Aug 2016   Views 4765 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 สอท. ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


สถานเอกอัครราชทูตได้รับเกียรติจากนางอาลุนี กมมะสิด  ภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน ได้แก่ นางอินลาวัน แก้วบุนพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์ลาว นางเพ็ชรดา นพวรรณ ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ข้าราชการสำนักงาน ทีมประเทศไทย คณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศใน สปป. ลาว ข้าราชการจังหวัดหนองคาย สมาชิกสภาธุรกิจไทย – ลาว และชุมชนไทยใน สปป. ลาว

ในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจาก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจไทย – ลาว มาสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย Tags:   ลาว, Laos