สังคมและสิ่งแวดล้อม

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

24 Apr 2017   Views 3969 กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

              เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานสงกรานต์ ที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) เมืองกุ้ยหลิน
              โดย กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ค่วง หย่งชิง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและรับชมขบวนพาเรดและการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย และการแสดงของนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย จากนั้นได้เดินชมคูหาอาหารไทยและต่างชาติที่นักศึกษาจัดเข้าร่วมงาน
              ในโอกาสเข้าร่วมงานครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่มชมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนจากจีนและต่างประเทศได้แสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมและแสดงความสามารถในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความเพรียบพร้อมทั้งความรู้ในด้านวิชาการ และการปรับตัวกับบุคคลที่มีที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม
              เวลา 19.30 น. ของวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และ ศ. ซู กุ้ยฟา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ได้ร่วมเป็นประธานในการประกวดนางสงกรานต์ ซึ่งมีนักศึกษาไทยเป็นผู้จัดงานและนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้เข้าประกวด จาก 9 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต้ สวีเดน ไนจีเรีย คีร์กิสถาน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมจำนวน 10 คน โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวสวีเดน ภายในงานมีการแสดงโดยนักศึกษาไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงความสามารถและตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยของผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ รวมทั้งการแจกรางวัลให้แก่ผู้เข้าชมงาน
              งานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมและแสดงออกถึงวัฒนธรรมของตนด้วย
              อนึ่ง ในปี 2560 นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้มอบเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในกว่างซี ให้แก่นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยกว่างซี และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีด้วยTags:   China