สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ 109 ปี ของวันเกิดอู ถั่น

30 Jan 2018   Views 1282 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ 109 ปี ของวันเกิดอู ถั่น

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงาน U Thant Memorial Lecture ประจำปี ค.ศ. 2018 ที่ U Thant House โดยถือเป็นโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 109 ของอู ถั่น (U Thant) อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) สำหรับ Guest lecturer ในปีนี้ Dr. Noeleen Heyzer อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้บรรยายเรื่อง “ความเป็นผู้นำเพื่อสันติภาพและการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง” เพื่อรำลึกถึง อู ถั่น ที่ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับสันติภาพ การเคารพ      ความแตกต่างและความหลากหลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของนาย อู ถั่น ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกจากทวีปเอเชีย
               ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงร่วมกับ U Thant House และชาวเมียนมาในการรำลึกถึงรัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศ