ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

ที่ตั้ง

ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

พื้นที่

298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 60 ของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงมะนิลา

ประชากร

107 ล้านคน (2560)

ภาษาราชการ

ฟิลิปิโน และอังกฤษ

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยละ 83
โปรแตสเตนท์ ร้อยละ 9
อิสลาม ร้อยละ 5

ผู้นำรัฐบาล

โรดริโก โรอา ดูแตร์เต
ประธานาธิบดี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

อาลัน ปีเตอร์ เอส. คาเยตาโน

ระบอบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ) การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมามีขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ ประธานาธิบดีรอดริโก ดูเทอร์เต (Rodrigo Duterte) สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เขตการปกครอง

17 เขต (region) 80 จังหวัด (province) และ 120 เมือง (city) โดยแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น 1,499 เทศบาล (municipality) และ 41,969 บารังไก (barangay) ซึ่งเทียบเท่าตำบลหรือหมู่บ้าน

วันชาติ

12 มิถุนายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

14 มิถุนายน 2492

หน่วยเงินตรา

เปโซ (0.61 เปโซ / 1 บาท) (ตุลาคม 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

329.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

3,102 ดอลลาร์สหรัฐ (2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 6.5 (2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ เม็ดพลาสติก เหล็ก อาหารสัตว์ ข้าวสาลี และข้าว

สินค้าส่งออกสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ไม้ เซมิคอนดักเตอร์ สินแร่ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลไม้ และน้ำมันมะพร้าว

ปรับปรุงเมื่อ : 01/05/2562