ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ลาว

ลาว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

พื้นที่

236,800 ตารางกิโลเมตร (1/2 เท่าของประเทศไทย)

เมืองหลวง

นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)

ประชากร

6.76 ล้านคน (ปี 2560)

ภาษาราชการ

ภาษาลาว

ศาสนา

พุทธ (ร้อยละ 64.7) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.7) อื่น ๆ (ร้อยละ 33.6)

ประมุข

พันเอก บุนยัง วอละจิต
ประธานประเทศ สปป. ลาว

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี ดร. ทองลุน สีสุลิด

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายสะเหลิมไซ กมมะสิด

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 จังหวัด โดยมี เมือง เป็นหน่วยย่อย

วันชาติ

2 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493 (ครบรอบ 70 ปี ในปี 2563)

หน่วยเงินตรา

กีบ (259.31 กีบ/บาท ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

2228.7 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 7.02 (ปี 2559)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลง สินค้าอุปโภคบริโภค โดยตลาดนำเข้าสินค้าที่สำคัญของลาวได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

สินค้าส่งออกสำคัญ

ไม้แปรรูป กาแฟ ไฟฟ้า ดีบุก ทองแดง ทองคำ โดยตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของลาวได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

ปรับปรุงเมื่อ : 01/05/2562