ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไต้หวัน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ไต้หวัน (Taiwan)

ที่ตั้ง

อยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร

พื้นที่

36,000 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

ไทเป

ประชากร

23.5 ล้านคน (2560)

ภาษาราชการ

จีนกลาง (ตัวเขียนแบบโบราณ)

ศาสนา

พุทธมหายานและเต๋า (ร้อยละ 93)
คริสต์ (ร้อยละ 4.5)

ประมุข

ประธานาธิบดี นางสาวไช่ อิงเหวิน (Ms. Tsai Ing-wen)
รองประธานาธิบดี ดร.เฉิน เจิ้ยนเหริน (Dr. Chen Chien-jen)

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายไล่ ชิงเต๋อ (Mr. Lai Ching-te)

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายอู๋ เจาเซี่ย (Mr. Wu Jau-shieh)

ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐ

วันชาติ

10 ตุลาคม

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) (1 NT$/1.08 บาท ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

528.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

24,337 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 2 (ปี 2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้า และชิ้นส่วน

สินค้าส่งออกสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ ยางพารา เหล็กโลหะ และอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กและโลหะ

ปรับปรุงเมื่อ : 11/05/2561