ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางเหนือของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทิศเหนือส่วนใหญ่ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และบางส่วนติดกับสหพันธรัฐรัสเซีย
ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น)
ทิศตะวันตกติดกับทะเลตะวันตก

พื้นที่

123,138 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 24 ของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงเปียงยาง

ประชากร

25.3 ล้านคน (ปี 2559)

ภาษาราชการ

เกาหลี

ศาสนา

ไม่มี

ประมุข

นายคิม จ็อง อึน
1. ประธานพรรคแรงงานเกาหลี
2.ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
3.ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ผู้นำรัฐบาล

นายคิม แช รยง

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายรี ยอง โฮ

ระบอบการปกครอง

ระบอบคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต ได้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญเมื่อ 5 กันยายน 2541 โดยยกเลิกระบบประธานาธิบดีและให้ประธานคณะกรรมการป้องกันประเทศ (Chairman of the National Defense Commission หรือ NDC) เป็นตำแหน่งสูงสุดของประเทศ มีอำนาจปกครองด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ และให้ประธานสภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Assembly หรือ SPA สมาชิกจำนวน 687 คน) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของประเทศ รับผิดชอบงานพิธีการเปรียบเสมือนประมุขสูงสุดของประเทศ อาทิ งานด้านความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พิธีการทูต การให้และยกเลิกสัตยาบัน การแต่งตั้งและเรียกกลับผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศ การรับสาส์นตราตั้งทูตต่างประเทศ การเป็นผู้แทนประเทศพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่ไปเยือนเกาหลีเหนือ รวมทั้งเป็นผู้แทนประเทศเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 9 จังหวัด (provinces) 3 เขตพิเศษ (special regions) และ 2 เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง (directly-governed cities) ได้แก่ เปียงยาง และราซอน

วันชาติ

9 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

8 พฤษภาคม 2518

หน่วยเงินตรา

วอน (34.75 วอน / บาท, ตุลาคม 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

28.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,100 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 1.3

สินค้านำเข้าสำคัญ

สิ่งทอ ยานยนต์ ปิโตรเลียม พลาสติก

สินค้าส่งออกสำคัญ

ปิโตรเลียม ถ่านหิน แร่ธาตุ เสื้อผ้า สิ่งทอ สินค้าเกษตรและประมง

ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2562