ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเต

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste)

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกติดกับอินโดนีเซีย ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์ และออสเตรเลีย

พื้นที่

14,609 ตารางกิโลเมตร (ประมาณจังหวัดอุบลราชธานี)

เมืองหลวง

กรุงดิลี

ประชากร

1.3 ล้านคน (2560)

ภาษาราชการ

โปรตุเกส และ เตตุม

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 91.4
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 2.6
อิสลาม ร้อยละ 1.7

ประมุข

ประธานาธิบดี ดร. ฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี ตาอูร์ มาตัง รูวัก

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช

ระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี)

เขตการปกครอง

13 จังหวัด

วันชาติ

20 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

20 พฤษภาคม 2545

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

2.955 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,299 ดอลลาร์สหรัฐ (2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ติดลบร้อยละ 1.8 (2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ธัญพืช เครื่องดื่ม สิ่งทอ เหล็กกล้า พลาสติก กระดาษ

สินค้าส่งออกสำคัญ

กาแฟ แคนเดิลนัท อลูมิเนียม

ปรับปรุงเมื่อ : 01/05/2562