ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

28 Sep 2015   Views 80148 โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา
หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู"

ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.58 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

โดยหากมีผู้สนในจะสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อสภาหอการค้าฯ
โทร. 0 2018 6972

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด