ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

09 Jan 2015   Views 38837

ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit

ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกรมเอเชียตะวันออกในด้านการวิเคราะห์ วิจัยการจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งงานด้านการทูตสาธารณะและงานสนับสนุนภารกิจกรมเอเชียตะวันออก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง