ข่าวประชาสัมพันธ์

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง - กว่างโจว เตรียมเปิดสิ้นปีนี้

15 Oct 2014   Views 3776 รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง - กว่างโจว เตรียมเปิดสิ้นปีนี้

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว ถูกขนานนามว่าเป็น “รถไฟความเร็วสูงเขตภูเขาเส้นแรกของจีน”

เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 13 ต.ค. 2551 ระยะทางรวม 857 ก.ม. คาดเปิดใช้งานสิ้นปี 2557

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว ถูกขนานนามว่าเป็น “รถไฟความเร็วสูงเขตภูเขาเส้นแรกของจีน” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 13 ต.ค. 2551 ระยะทางรวม 857 ก.ม. คาดเปิดใช้งานสิ้นปี 2557 ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-กุ้ยหลิน เหลือเพียง 2 ช.ม. และกุ้ยหยาง-กว่างโจว จากเดิม 20 ช.ม. เหลือเพียง 4 ช.ม.

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว เป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะจากนครกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว) - เมืองกุ้ยหลิน (เขตกว่างซี) - นครกว่างโจว (มณฑลกวางตุ้ง) โดยใช้ไฟฟ้าระบบรางคู่ขนาน ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. มีระยะทางในมณฑลกุ้ยโจว 301 ก.ม. เขตกว่างซี 349 ก.ม. และมณฑลกวางตุ้ง 207 ก.ม. ใช้งบประมาณกว่า 90,000 ล้านหยวนที่มาข่าวและภาพ : www.thaibizchina.com