ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

13 Oct 2014   Views 31951 ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2557 ทางด่วนฮานอย-ลาวกาย (ชายแดนเวียดนาม-จีน ฝั่งเวียดนาม) ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ทำให้การเดินทางจากลาวกายไปยังฮานอย ร่นระยะเวลาจาก 11 ช.ม. เหลือเพียง 3 ช.ม. กว่า และจากคุนหมิงถึงฮานอยใช้เวลาเพียง 8 ช.ม.

ทางด่วนฮานอย-ลาวกาย มีระยะทาง 245 ก.ม. เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียงเศรษฐกิจคุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง” และเป็นทางด่วนสายแรกของเวียดนามที่เชื่อมชายแดนจีน-เวียดนาม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 งบประมาณ 1,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทางด่วนฮานอย-ลาวกาย เมื่อไปเชื่อมกับทางด่วนคุนหมิง-เหอโข่ว (ชายแดนเวียดนาม-จีน ฝั่งจีน ในเขตหงเหอ มณฑลยูนนาน) ระยะทาง 405 ก.ม. ซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 ทำให้การเดินทางจากคุนหมิง-ฮานอย (ระยะทางรวมประมาณ 650 ก.ม.) สะดวกยิ่งขึ้น และจะกลายเป็นเส้นทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ระหว่างจีนและเวียดนามเพิ่มมากขึ้นที่มาข่าว : www.thaibizchina.com
ที่มาภาพ : www.vovworld.vn