เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

" />
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

15 Aug 2016   Views 3003

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดดูเอกสารแนบ

สำหรับผู้สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02 218 7459 หรือ www.mekongchula.com ทั้งนี้ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตรน์กร โทร. 02 218 7461 อีเมล์ niche.tuang@gmail.com