ข่าวประชาสัมพันธ์

ไต้หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

18 Apr 2017   Views 4422 ไต้หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

ตามที่รัฐบาลไต้หวันได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ล่าสุด สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า ไต้หวันจะต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน โดยตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.26  


Tags:   Taiwan