ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี 2557

02 Feb 2014   Views 6683

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 92 แห่ง ใน 67 ประเทศ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 13-26 มกราคม 2557 ผ่านรูปแบบการหย่อนบัตรที่คูหาเลือกตั้งในสถานที่ที่เตรียมไว้ การใช้ระบบไปรษณีย์ รวมทั้งวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และปิดรับการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ศปลน. ได้ประกาศว่ามีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งสิ้น 143,800 คน โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ ในแต่ละประเทศและวีธีการเลือกตั้งของแต่ละสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ปรากฎตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ศปลน. ได้จัดส่งอุปกรณ์การเลือกตั้ง อาทิ บัตรเลือกตั้ง คูหา และหีบบัตรไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องทุกแห่งผ่านทางถุงเมล์ทางการทูตแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ทาง Twitter ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ @MFAThai

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง