ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น

14 Feb 2014   Views 93605 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น

เหตุการณ์พายุหิมะทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557


ได้ส่งผลให้มีหิมะท่วมสูงในหลายพื้นที่ จึงมีการเปิดเบอร์โทรศัพท์ในการบริการคนไทย ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ฮอตไลน์ให้บริการคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง ++81 90 4435 7812

นักท่องเที่ยวที่เข้าญี่ปุ่นโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ระยะเวลา 15 วัน และอาจต้องอยู่ญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนด ++81 3 5789 2439

และขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ หากมีความจำเป็นให้ตรวจสอบสภาพอากาศและติดตามประกาศเตือนภัยของทางการญี่ปุ่น จัดทำประกันการเดินทางกรณีภัยธรรมชาติ รวมทั้งขอรับการตรวจลงตราเข้าญี่ปุ่นจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินที่เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้