ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ The Goi Peace Foundation

17 Apr 2014   Views 10485 ประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ The Goi Peace Foundation

มูลนิธิ Goi Peace Foundation จัดการประกวดเรียงความของเยาวชนนานาชาติในหัวข้อ "My Role as a Citizen of Earth" เป็นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน หรือเยอรมัน


โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.goipeace.or.jp/english/

ข้อมูลเพิ่มเติมการประกวดเรียงความนานาชาติ คลิก