ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ให้ความช่วยเหลือส่งตัวแรงงานไทยกลับประเทศไทย

26 May 2014   Views 1454 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ให้ความช่วยเหลือส่งตัวแรงงานไทยกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ให้ความช่วยเหลือส่งตัวแรงงานไทยกลับประเทศไทย


วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้รับการประสานงานจากที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก จำนวน 59 คน ที่ถูกนายหน้าหลอกลวงให้เข้ามาทำงานกับบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในเมืองเคอมามาน (Kemaman) รัฐตรังกานู โดยถูกเรียกเก็บค่าหัวรายละ 15,000- 20,000 บาท แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับไม่มีงาน

ให้ทำตามที่บอกไว้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ จึงได้ช่วยจัดหารถโดยสารนำคนงานทั้งหมดกลับมายังประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก และได้ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของไทยในจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งตัวกลับภูมิลำเนา และดำเนินคดีกับนายหน้าเถื่อนรายนี้ต่อไป

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเตือนให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในรัฐตรังกานู ใช้ความรอบคอบในการสมัครงาน และหากเป็นไปได้ก็ขอให้สมัครงานผ่านบริษัทนายหน้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าเถื่อนอีกอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู