ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

21 Sep 2018   Views 3295

               อนุสนธิประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน ๑ อัตรา นั้น

               กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสัมภาษณ์ดังกล่าว เข้ารับการสอบในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. สถานที่สอบ ห้องประชุมกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ขอให้รายงานตัวภายใน เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระราม ๖) พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้า

               ทั้งนี้ ภายหลังการสอบ สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่เว็ปไซต์ www.mfa.go.th และ www.eastasiwatch.in.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

               ตรวจรายชื่อและติดตามรายละเอียดได้ที่ 

http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180921-163735-638431.pdf