ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิลปินคนพิการที่สนใจ ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดในงาน "International Art Exhibition for Artist with Disabilities"

08 Jul 2014   Views 2499 ขอเชิญชวนศิลปินคนพิการที่สนใจ ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดในงาน "International Art Exhibition for Artist with Disabilities"

ขอเชิญชวนศิลปินคนพิการที่สนใจ ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดในงาน "International Art Exhibition for Artist with Disabilities"

จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ร่วมกับ จังหวัดทตโทะริ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57 ถึง 22 ก.ย. 57
โดยมีรายละเอียดของกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม http://14geibunsai.jp/wp/wp-content/themes/newworld/img/panf/bosyu_kokusaieng.pdf

การส่งผลงานในครั้งนี้มีการชิงรางวัลหลายระดับ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เงินรางวัล 100,000 เยน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) เงินรางวัล 50,000 เยน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 (Silver Prize) เงินรางวัล 30,000 เยน
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 (Bronze Prize) เงินรางวัล 10,000 เยน


ขอบคุณรูปภาพจาก : art-nerd.com