ข่าวประชาสัมพันธ์

สนามบินนาริตะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

17 Sep 2014   Views 6676 สนามบินนาริตะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

สนามบินนาริตะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ โดยมีการเริ่มเก็บมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ ในอัตรา 800 - 900 เยน/การเดินทางไปกลับ 1 รอบ และยังพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของบริษัทสายการบินราคาประหยัด (LCC) เพื่อสนับสนุนสายการบินฯ และปรับปรุงการให้บริการในประเทศให้ดียิ่งขึ้น