ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่น่าสนใจในสื่อญี่ปุ่น

23 Sep 2014   Views 41487 ข่าวที่น่าสนใจในสื่อญี่ปุ่น

วันนี้ทาง Eastasiawatch นำข่าวที่น่าสนใจในสื่อของญี่ปุ่นมานำเสนอต่อท่านผู้อ่านดังนี้ค่ะ บริษัท softbank เตรียมพัฒนาเทคโนโลยีให้บริการการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในปี ค.ศ. 2020 พร้อมรายงานสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประจำเดือนกันยายน 2557

บริษัท softbank เตรียมพัฒนาเทคโนโลยีให้บริการการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในปี ค.ศ. 2020

แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังท่ี่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ และถึงแม้ว่าผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง (softbank NTT Docomo และ KDDI) จะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว แต่มีผู้ใช้มือถือประเภทนี้เพียง 100,000 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับการพกพา ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนปีละ 350 ล้านเยน เป็นระยะเวลา 3 ปี (ถึงปีงบประมาณ 2559) ซึ่งหลังจากพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความกะทัดรัดให้มากขึ้น บริษัท softbank ได้มีแผนที่จะมีดาวเทียมเป็นของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านเยน

รายงานสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประจำเดือนกันยายน 2557

สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเชื่อว่าสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่เศรษฐกิจได้หดตัวลงเนื่องจากการเพิ่มภาษีผู้บริโภคเมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรก็มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่่ไม่เป็นใจ และราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังค่อนข้างช้า และส่งผลต่อการจับจ่ายที่ลดลงของผู้บริโภคเช่นกันอ้างอิงข้อมูลจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ขอบคุณรูปภาพจาก :
www.torakom.com