ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อสัมภาษณ์ดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. สถานที่สอบ ห้องประชุมกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ขอให้รายงานตัวภายใน เวลา ๐๙.๑๕ น. ที่ประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระราม ๖)