ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาธุรกิจทางไกลเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

09 Nov 2020   Views 17 การสัมมนาธุรกิจทางไกลเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย