ข่าวเด่น

ปาฐกถาพิเศษโดยนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา

29 Jun 2016   Views 56540


ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เดินทางไปกล่าวปาฐกถากับนิสิตนักศึกษาไทยในหัวข้อเรื่อง “Myanmar, ASEAN and the World: The Way Forward” ที่กระทรวงการต่างประเทศ 


โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับ สาระสำคัญของการกล่าวปาฐกถาในครั้งนี้ครอบคลุมถึงพัฒนาการในเมียนมา การรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนเป็นพื้นฐาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน การพัฒนาระบบการศึกษาและการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายในสังคม กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน โดยนิสิตนักศึกษาได้แสดงความสนใจสอบถามคำถามในประเด็นต่าง ๆ หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของนางออง ซาน ซู จี ในฐานะหัวหน้าคณะ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – เมียนมา